Vi investerar i innovativa teknikföretag

Dacke Industri är en långsiktig ägare som investerar i innovativa teknikföretag med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat. 

Förvärv är en viktig del av vår strategi och vi söker ständigt nya investeringsmöjligheter. Vi föredrar företag med egna produkter och med ett starkt tekniskt fokus, utvecklings- och designkunnande samt kvalitetsutförande. Företagen använder existerande plattformar för innovation och jobbar gärna med miljötekniskt uthålliga produkter och produktion.

Dacke Industri som ägare
Dacke Industri är typiskt ensam eller majoritetsägare i förvärvade bolag då vårt långsiktiga fokus kommer till sin bästa rätt. Som ägare agerar vi med tydlighet, branschkunskap, erfarenhet och stort förtroende för dotterbolagens egen kompetens att driva mot en positiv och hållbar utveckling.

Dacke Industri har fokus på sina företags långsiktiga utveckling och agerar med samhällsansvar och en tydlig uppförandekod. Centrala delar i Dacke Industri's uppförandekod rör bland annat säkerhet, hållbarhet, affärsetiskt agerande och kontinuerlig utveckling av våra anställda . Läs mer om våra värderingar här.

Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan.

Lars Fredin VD & Koncernchef lars.fredin@dackeindustri.se +46767707100
Lowe Fällmar Förvärvs & Affärsutvecklingschef lowe.fallmar@dackeindustri.se