Vår Styrelse

Här presenteras Dacke Industri styrelse

Khashayar Nikavar Styrelseordförande

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom

Andra uppdrag: Senior Investment Manager och ansvarig för Onoterade innehav. Anställd på Nordstjernan sedan 2013. Medlem i ledningsgruppen.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Rosti Group AB.

Tidigare erfarenhet: Junior Engagement Manager på McKinsey & Company i Stockholm.

Lars Wilsby Styrelseledamot

Utbildning: Civ.ing. Chalmers Tekniska Högskola, MBA INSEAD

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande, Skandia Elevator AB, Elektron AB, Coloreel AB, Lidan-Sepson Technologies AB, AB Svenskt Konstsilke och WR Controls Group AB.

Andra uppdrag: Partner i CHORD Management Consulting AB

Tidigare erfarenheter: Konsult och Partner, McKinsey & Co, 1988-2004
AB SKF, 2005-2014; Ansvarig affärsutveckling och Global Automotive Aftermarket, Automotive Division 2005-2012; Medlem i Koncernledningen med ansvar för Supply chain, logistik och IT 2012-2014.

 

Anders Berggren Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. 1995 Executive Program Harvard Business School 2007.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot AGES Industri AB (publ), Styrelseledamot Axjo Plastic AB, Rådgivare Wind Point Partners.

Erfarenheter: Senior Rådgivare och Partner Wind Point Partners USA, EVP Group och tillika Sektorchef Marmon Holdings Inc. USA, Flertalet ledande befattningar inom Husqvarna AB.

Johan Sjö Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AddLife, Momentum Group, OptiGroup och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management.

Erfarenheter: VD & Koncernchef för Addtech och ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen. Aktieanalys och corporate finance Alfred Berg/ABN Amro.