Optronic

Erfarenhet och specialistkunskap

Optronic är ett tjänsteföretag som är ledande i Norden inom avancerad tillverkning av produkter och moduler som utnyttjar optisk mätteknik. Optronic bedriver utveckling med sikte på serietillverkning och vässar redan befintliga produkter. Deras kunder finns inom industrin.

Inom branschen och hos Optronics kunder är deras medarbetare erkända för sin erfarenhet, specialistkompetens och tekniska nyfikenhet. Tillsammans med svårslagen kvalitet och leveranssäkerhet har det gjort att Optronic etablerat många långvariga kundrelationer.

www.optronic.se