Vår VD Lars Fredin har ordet

Verksamheten har utvecklats mycket bra de senaste månaderna. Trots de stora utmaningarna med både råvarukostnader och brist på komponenter. Kunderna fortsätter att vara positiva och ser att deras slutanvändare behöver utrustning och fortfarande beställer från våra företag.

Vi har påverkats av stålprishöjningarna samt av andra råvaror som aluminium under våren. Vi börjar nu se att dessa råvarupriser är på väg ner igen. Något som är välbehövligt. Dessa kraftiga kostnadsökningar stör alla affärsmodeller, och det tar tid innan vi ser dess fulla effekter av det. Dessutom har halvledartillgänglighet varit minst sagt svår. Våra team har lyckats bra med att anskaffa komponenter och stötta våra kunder, men det har också kostat ökade kostnader för oss och kunderna. I slutändan måste alla dessa extra kostnader absorberas, och i slutändan är det konsumenten eller slutanvändaren som betalar.

För närvarande har vi jobbat hårt med att sköta den dagliga verksamheten. I osäkra tider är det viktigt att kontrollera vad du har till hands.

På förvärvsfronten börjar vi se fler intressanta möjligheter än under första delen av 2022. Vi har några pågående diskussioner och förhoppningsvis kan vi avsluta några inom rimlig tid. Vi har för närvarande några möjligheter inom industri- och elektronikklustret.

Om du inte har börjat ännu, följ oss på LinkedIn. Vi informerar om de senaste aktiviteterna i Dacke och våra företag. Vi söker till exempel en VD för Transtronic AB i Köping. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6943511323884310528

Mina bästa hälsningar

Lars Fredin

Lars Fredin VD och Koncernchef lars.fredin@dackeindustri.se +46 76 770 71 00