april 9, 2024

Fogmaker International AB, en av de ledande globala leverantörerna av brandsläckningssystem för maskiner och fordon, meddelar gladeligen lanseringen av Fogmaker Brazil LTDA.

Detta är Fogmaker Internationals första dotterbolag i Sydamerika och markerar en betydande milstolpe som stärker företagets närvaro på denna kontinent. Fokus kommer att ligga på att möta de ständigt föränderliga behoven hos kunderna i regionen, genom att leverera avancerade, miljövänliga, och heltäckande brandskyddslösningar. Fogmaker International verkar inom åtta olika segment och den brasilianska filialen kommer initialt att fokusera på bussar, skogsbruk, jordbruk, materialhantering och gruvdrift.

Hållbarhet är viktigt för Fogmaker International AB och företagets nya släckmedel Eco 1 är 100% PFAS-fritt och GreenScreencertifieratTM på silvernivå. Systemet kan anpassas för att möta olika behov inom olika sektorer, vilket gör det perfekt för den diversifierade marknaden i Brasilien.

Fogmaker Brazil LTDA kombinerar svensk kvalitet med kunskap om regionen och kommer att driva ytterligare tillväxt på den sydamerikanska kontinenten. Företaget letar redan efter fler distributörer för att kunna bibehålla en hög servicenivå till det vidsträckta landet och kontinenten.

”Vi är entusiastiska över detta nya dotterbolag och de utökade möjligheterna för Fogmaker International. Det kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare stärka vår närvaro och ge ännu bättre service till våra kunder i regionen. Det är ett betydande steg mot att uppnå vår vision att skapa säkrare miljöer globalt,” säger Lars Alrutz, VD för Fogmaker International.

”Satsningen i Brasilien kommer efter vårt förvärv av Siveb Oy i Finland för några månader sedan. Vi är glada över att se Fogmaker Internationals strategiska expansion och starka position på marknaden, vilket exemplifieras av lanseringen av Fogmaker Brazil LTDA. Detta öppnar upp spännande möjligheter på en ny marknad. Vi ser fram emot fortsatt framgång och tillväxt för Fogmaker International”, säger Lars Fredin, VD och Koncernchef för Dacke Industri och ordförande för Fogmaker International.

Om Fogmaker International

Fogmaker International AB är ett dotterbolag till Dacke Industri sedan 2022, och en ledande leverantör av brandskyddssystem för motorutrymmen och andra slutna utrymmen med vattenbaserad dimma under högtryck. De har sitt huvudkontor i Växjö med cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 430 miljoner SEK. Fogmaker International har sina rötter i Småland, Sverige. Med sina pålitliga, effektiva, och miljövänliga brandsläckningssystem är de erkända som en branschledare inom säkerhetsmedvetenhet över hela världen. De har en bred kundbas där produkterna används till fordon och maskiner inom affärssegmenten buss, gruva, materialhantering, skog, lastbil, jordbruk, flygplats och tunga fordon. Företaget är marknadsledande inom brandsläckning för bussar i Europa. Fogmaker – Säkerheten får aldrig äventyras.

Vi är Dacke Industri

Dacke Industri är en långsiktig ägare som utvecklar och investerar i innovativa teknikföretag, gärna med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat. Våra bolag har egna produkter eller system med ett starkt tekniskt fokus, utvecklings- och designkunnande samt kvalitetsutförande. Flera av våra bolag använder existerande plattformar för innovation och jobbar gärna med miljötekniskt uthålliga produkter och produktion.

Idag har Dacke Industri 22 dotterbolag inom fyra divisioner, cirka 1550 anställda över hela världen och en omsättning på 4,3 miljarder kronor.

Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan.

För mer information, kontakta:

Lars Alrutz
VD
Fogmaker International AB
+46 72 701 00 04 lars.alrutz@fogmaker.com

Lars Fredin
VD och Koncernchef
Dacke Industri
+46 70 770 71 00 lars.fredin@dackeindustri.com

Camilla Quist
Communication and Administration Manager
Dacke Industri
+46 70 590 03 70 camilla.quist@dackeindustri.com