VD har ordet

Här går det att läsa senaste nytt från VDn

Med divisionsfokus kan vi låta varje bolag utnyttja styrkorna hos de andra bolagen inom gruppen för att skapa en stark och lönsam division.

VD och Koncernchef

Lars Fredin

April var stark i orderingången med några exceptionella order som lyfte upp siffrorna. Även om orderingången fortsätter att vara stark för divisionerna vet vi att orderingången plötsligt kan avta. Det finns flera signaler som talar för att det troligtvis saktar ner i närtid.

Några företag har en liknande situation som förra månaden med komponentbrist och störningar i leveranskedjan. För varje månad har dock situationen förbättrats avsevärt, då bolagen inom gruppen är lösningsorienterade och flexibla och hanterar utmaningarna på ett utmärkt sätt.

Att driva ett bolag kan vara en utmaning. Framgången för alla bolag beror på dess förmåga att identifiera och reagera på förändringar på marknaden, samtidigt som de bibehåller ett konsekvent kundfokus. Genom att förstå och ta itu med de utmaningar som uppstår kan bolagen förbli konkurrenskraftiga och lönsamma. Dacke Industri har en tydligt decentraliserad modell där våra bolag har en hög grad av självständighet och drivs fristående. Det är en kraftfull modell för vår organisation, vilket gör att de kan reagera snabbt på förändringar på marknaden. Vårt sätt att arbeta fungerar bra, med bolag som drivs på ett entreprenöriellt sätt, även om cykliskt affärsklimat gör att vissa bolag behöver mer stöd än andra.

Som ägare fokuserar vi på att utveckla både våra befintliga bolag och nya investeringar. Vi väljer att investera i innovativa teknikföretag som delar våra värderingar och som är en bra matchning för våra fyra divisioner: Fluid Power Technology, Air Technology & Electromechanics, Electronics och Special Technology. Med divisionsfokus kan vi låta varje bolag utnyttja styrkorna hos de andra bolagen inom gruppen för att skapa en stark och lönsam division.

Samtidigt ger vi expertkunskap och strategisk vägledning för att bygga långsiktigt hållbara företag. Vår vision är: Dacke Industri ska kontinuerligt utveckla våra medarbetare och bolag till att vara en lönsam, hållbar och professionell industrigrupp. Vad betyder det? Det betyder att vi vill vara en professionell grupp som förstår värdet av människor och ha en långsiktig syn som ägare.

Följ oss på LinkedIn och våra nyheter för fler uppdateringar.

Bästa hälsningar
Lars Fredin