VD har ordet

Här går det att läsa senaste nytt från VDn

Vi har ett långsiktigt perspektiv när det gäller att ge stöd och främja utvecklingen av våra befintliga bolag samt komplettera våra divisioner med ytterligare bolag.

VD och Koncernchef

Lars Fredin

Ett nytt år innebär för många en nystart och en möjlighet att börja något nytt. Det är också en chans att fortsätta utveckla det som redan är bra för att skapa något ännu bättre. Med vår starka plattform är vi redo för fortsatt tillväxt och utveckling.

Jag är mycket stolt över den organiska tillväxten vi har uppnått under de senaste åren och förvärven av nya bolag har verkligen bidragit till att ytterligare stärka Dacke Industri. Vi är för närvarande 22 bolag i gruppen och Dacke Industri är nu mycket starkare både ekonomiskt och organiskt än för några år sedan.

Vi har tidigare hanterat osäkerhet och kommer även i år att göra det, med de utmaningar och möjligheter det innebär. Den osäkra marknaden har gett oss anledning att vara ännu mer fokuserade på våra medarbetare, leverantörer och kunder. Att upprätthålla vår professionalitet och hålla våra löften är särskilt viktigt i svårare tider.

Det är av yttersta vikt att aktivt hantera miljöutmaningarna. Vi har åtagit oss att driva vårt arbete inom ESG framåt och att integrera miljömässiga, sociala och styrningsmässiga överväganden i vår verksamhet. ESG-ramverket ger bolagen ett stöd till att ytterligare utveckla sina verksamheter med långsiktig hållbarhet.

Vårt fokus är att utveckla våra bolag. Samtidigt letar vi också efter nya investeringar i innovativa teknikföretag som delar våra värderingar och är en bra match för våra fyra divisioner: Fluid Power Technology, Air Technology & Electromechanics, Electronics och Special Technology. Dacke Industri har en decentraliserad modell där våra bolag har en hög grad av självständighet och drivs fristående. Vi tillhandahåller expertkunskap och strategisk vägledning för att bygga långsiktigt hållbara bolag.

Vi är i dialog med flera intressanta bolag som förhoppningsvis blir en del av Dacke Industri. Om du överväger att sälja ditt företag till en långsiktig ägare, tveka inte att kontakta oss på Dacke Industri. Vi skulle gärna träffa dig och se vad framtiden kan erbjuda oss.

Vi kommer att fortsätta investera, expandera och utveckla vår verksamhet för att möta behoven hos våra kunder och företag.

Vi ser fram emot vad framtiden har att erbjuda oss!

Följ oss på LinkedIn och våra nyheter för fler uppdateringar.

Bästa hälsningar
Lars Fredin